گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت ارائه دهنده اینترنت

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت ارائه دهنده اینترنت در ۱۳۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

 

پیشگفتار

امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد.

از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.

در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.

درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL  به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم شاهرخی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم بهدادبه عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.

 

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا    15

۱-۱- معرفی گروه فن آوا:    15

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای:    17

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت:    18

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا :    19

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور:    19

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا:    20

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا:    22

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا:    23

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج:    23

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا:    25

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):    28

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):    28

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا:    29

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا:    29

۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا:    31

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا:    32

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا:    33

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا:    34

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا:    34

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:    34

فصل دوم : خانواده XDSL    36

۲-۱- تکنولوژی DSL :    36

۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :    37

۲-۱-۲- تجهیزات DSL :    39

۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL    40

۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL :    41

۲-۲-۱-۱- روش CAP :    42

۲-۲-۱-۲ – روش DMT :    42

۲-۳- معرفی تکنیک VDSL :    43

۲-۳-۱- سرعت VDSL :    44

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL :    44

۲-۳-۳- آینده VDSL :    45

۲-۴- نصب مودم ADSL :    47

۲-۴-۱- نصب تجهیزات :    47

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات :    48

۲-۴-۳- تست اولیه :    49

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :    49

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :    52

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران:    62

۲-۵-۱- تست کردن POWER :    62

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  :    62

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet :    64

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE :    65

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP :    65

۲-۵-۶- تست DNS :    69

۲-۵-۷- تنظیمات Browser :    70

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط :    71

فصل سوم :PPPOE    73

۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):    75

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :    75

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM    80

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM :    80

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM :    81

۴-۳- ساختار مدل ATM :    82

۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM :    84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP    87

۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP:    87

۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP:    88

۵-۲-۱- لایه Application :    89

۵-۲-۲- لایه Transport :    90

۵-۲-۳- لایه اینترنت :    90

۵-۲-۴- لایه Network Interface :    91

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها:    91

۵-۴- آدرس IP :    92

۵-۵- پورت TCP/UDP  :    92

۵-۶- سوکت ( Socket ):    93

۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :    93

۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport    93

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport    94

۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet    95

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet    96

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet    97

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet    97

فصل ششم : خطوط E1    99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN    102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )    108

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟    108

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟    109

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟    109

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟    111

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟    111

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟    111

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟    111

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟    112

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟    112

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:    112

فصل نهم : HTML    114

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML :    114

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:    115

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:    115

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :    116

۹-۲- لیست‌ها درHTML  :    117

۹-۲-۱- لیست مرتب :    117

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب:    118

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی:    119

۹-۳- تعریف جدول:    120

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan :    121

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی :    121

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:    122

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :    122

۹-۴-۲- دستور <form> :    123

۹-۴-۳- صفت action :    124

۹-۴-۴- صفت method :    124

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form:    125

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم:    126

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی:    126

۹-۴-۸- فیلد رمز در form:    127

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی:    128

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده :    128

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده:    129

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی :    130

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی:    130

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit :    131

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :    131

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی :    132

فهرست مآخذ    134

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی نرم افزار جامع اطلاعاتی در ایران خودرو

گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحی نرم افزار جامع اطلاعاتی در ایران خودرو  در ۹۱ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

با توجه به جایگاه مناسب شرکت از لحاظ تولید نرم¬افزار و استفاده مناسب از کارآموزان در راستای هدف ارتباط صنعت با دانشگاه، وظیفه طراحی نرم¬افزار جامع اطلاعاتی پرسنل خدماتی بر عهده من بود.بنا به درخواست مسئولین مربوطه برنامه فوق باید با قابلیت¬های ویژه¬ای همچون قابلیت اجرا بر روی شبکه، طراحی با C#، گزارش گیری¬های کامل و تهیه چارتهای لازم و … طراحی می¬گردید. با توجه به اینکه طراحی نرم¬افزار باید اصولی می¬بود لذا متد RUP را در طراحی نرم¬افزار انتخاب کردم که با استقبال مسئول کارآموزی و همچنین واحد طرح و برنامه مواجه شدم. البته با توجه به کمبود وقت سعی کردم تا سریعتر به مرحله طراحی و تولید نرم¬افزار بپردازم. در راستای تولید نرم افزار فوق خلاصه فعالیتهای زیر انجام شد که شرح این فعالیتها در فصل بعد آمده است.

ü    برگزاری چندین جلسه با مسئول کارآموزی جهت روشن شدن برنامه درخواستی.

ü    آشنایی با قوانین شرکت و قوانینی که باید در طراحی نرم افزار در نظر گرفته می-شد.

ü    برگزاری جلسه با مسئولین طرح و برنامه جهت مشخص نمودن سازگاری برنامه با شبکه و گرفتن مشاوره¬های لازم جهت رفع مشکلات احتمالی آتی نرم افزار.

ü    مشخص کردن ورودی¬ها و خروجی¬های نرم افزار مذکور.

ü    تهیه Document برای مسئول کارآموزی و واحد طرح و برنامه و رفع اشکالات در طراحی برنامه.

ü    طراحی Use Case Diagram از برنامه مورد تقاضای شرکت.

ü    طراحی فرم¬های اولیه برنامه و مشخص کردن نحوه ورود اطلاعات در برنامه و خروجی¬های درخواست شده در برنامه.

ü    بررسی فرم¬های اولیه با مسئول مربوطه و واحد طرح و برنامه و رفع اشکالات و کاستیهای احتمالی در همان ابتدای طراحی نرم افزار.

ü    بررسی و انتخاب نوع بانکها، نوع برنامه، نوع پلتفرم، و کمک گرفتن از واحد طرح و برنامه جهت سازگار کردن برنامه با سیستم و برنامه¬های موجود در شرکت.

ü    مطالعه بانک¬های اطلاعاتی Access و بررسی مزایا و معایب آن و نحوه بهینه کردن استفاده از این بانکها.

ü    مطالعه بر روی برنامه¬های تحت شبکه و نحوه طراحی آنها با C#.Net و بررسی محدودیتها و ارائه راه کارهای مناسب جهت اجرای مناسب و بهینه برنامه بر روی شبکه.

ü    مطالعه دستورات SQL مورد نیاز . نحوه و مکان مناسب بکارگیری این دستورات.

ü    مطالعه مفاهیم شئ¬گرایی در C# و نحوه پیاده سازی این مفاهیم.

ü    بررسی الگوریتمهای مورد نیاز و ارائه راه¬کار مناسب و بهینه جهت پیاده سازی این الگوریتمها.

ü    بررسی توابع و کلاسهای مورد نیاز برنامه و مشخص کردن ورودیها و خروجیهای هر تابع.

ü    کد نویسی مناسب برای هر تابع و کلاس همراه با کامنت گذاری مناسب جهت مشخص نمودن ورودیها و خروجیها و کار هر تابع.

ü    استفاده مناسب از امکانات .NET 2 همچون Validator ها در طراحی برنامه.

ü    ایجاد کدهای مناسب برای ورود، ویرایش و حذف اطلاعات در قسمتهای مختلف برنامه.

ü    ایجاد Eventها و پیغام¬های مناسب جهت جلوگیری از سردرگمی کاربر و راحت شدن کار کاربر.

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی عمران در اجرای احداث ساختمان فولادی

گزارش کارآموزی عمران در اجرای احداث ساختمان فولادی در ۷۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقدمه:

 

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

در پایان از زحمات سرپرست محترم خودم جناب آقای مهندس شیعه  و همچنین از استاد عزیزم جناب آقای مهندس دکترعبدی کمال تشکر را دارم.

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی در ۲۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقدمه

 

آرمایشگاه مدار منطقی به همراه درس مدارهای منطقی ارائه می گردد. هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با نحوه بستن انواع مدارات ترکیبی و ترتیببی است. درس از ۱۰ آزمایش مختلف تشکیل شده است. هر جلسه با یک آزمایش ساده جهت آشنایی با موضوع شروع می شود. در ادامه جلسه بسته به موضوع، دو یا چند آزمایش مشکلتر مطرح خواهند شد. موضوعاتی که در این درس بحث خواهد شد به شرح زیر است:

 • گیتهای منطقی

  • And, or , nor , nand

 • طراحی مدارات ترکیبی

  • ساده سازی سطح گیت

  • جدول کارنا

 • منطق ترکیبی

  • جمع کننده، ، تفریق گر

  • تسهیم کننده، دیکدر

  • مقایسه گر

  • ALU

 • مدارهای ترتیبی همزمان

  • فلیپ فلاپ

  • رجیستر

  • حافظه

  • شمارنده

در پایان نیز، یک پروژه نهایی وجود دارد که در آن دانشجویان یک پروژه عملی انجام خواهند داد. طراحی پروژه نهایی به گونه ای خواهد بود که تمام مباحث مطرح شده را بپوشاند. وسائلی که برای انجام آزمایشات در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت شامل ترینر آموزشی، سیم چین، سیم و پیچ گوشی خواهد بود. دانشجو موظف است که از وسائل مربوطه در حین انجام آزمایش محافظت نماید. انجام آزمایشات به صورت گروهی خواهد بود و هر گروه شامل دو دانشجو می باشد.

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی امور مالی و حسابداری در بانک تجارت

گزارش کارآموزی امور مالی و حسابداری در بانک تجارت در ۱۱۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

  نحوه محاسبه حقوق     

از طریق نرم افزار حضور و غیاب تمامی ترددهای مربوط به هر یک پرسنل از کارت خوان جمع آوری شده و در دیتابیس نرم افزار قرار می گیرد و برای هریک از پرسنل بصورت مجزا کارتکس تردد در نظر گرفته می شود. (بصورت ماهیانه) جهت تهیه گزارشات مربوط به مالی بطور مثال گزارش کارکرد پرسنل که شامل تعداد روز کارکرد، اضافه کار مجاز، مرخصی، ماموریت ها و غیره می باشد. بعد از تهیه گزارش از سوی کارگزینی پس از امضای مدیران مربوطه به واحد مالی جهت محاسبه و پرداخت ارسال می شود. درصورتی که سیستم یکپارچه نباشد پس از ورود کارکرد به واحد مالی مجدداً تعداد روز کارکردو ساعت اضافه کاری و ماموریت و سایر عوامل حقوقی در سیستم حقوقی بصورت دستی ثبت می گردد و سپس سیستم بصورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات یا داده هایی از قبل تعیین شده حقوق و دستمزد کلیه پرسنل را محاسبه می نماید که بصورت فیش حقوقی به اطلاع پرسنل میرسد. فیش حقوقی شامل مزایا، کسورات و خالص پرداختی می باشد.

حقوق و مزایای پرسنل به شرح زیر می باشد:

حقوق پایه، حق سرپرستی، حق جذب، فوق العاده منطقه و … که هریک از اینها با توجه به پایه حقوقی هر شخص محاسبه می گردد.

حق اولاد: بر اساس ۱۰% حد اقل حقوق و تا سقف ۲ فرزند پرداخت می گردد.

مسکن و خواربار: معمولاً عدد ثابتی است اعلام شده توسط اداره کار که با توجه به تعداد روز کارکرد نیز تغییر می کند.

اضافه کاری: اضافه کاری معمولاً مجموع حقوق و مزایا بدون در نظر گرفتن حق مسکن و خواربار و اولاد تقسیم بر عدد ثابت ۱۹۲ ضربدر ۴/۱ ضربدر ساعت اضافه کاری. مبنای ۱۹۲ به این خاطر است که ۲۴ روز باید کار کنیم چون هر شخص ۲ روز در ماه off است و ۴ تا هم جمعه دارد. ۲۴×8=192

حق شیفت ۸ ساعته و ۱۲ ساعته

حق شبکاری

کسورات: شامل بیمه سهم کارمند که ۷% جمع کل حقوق و مزایا می باشد منهای آیتمهایی که شامل نمی شود مثل حق اولاد، ماموریت، بن، که سقف روزانه در سال ۸۷ به مبلغ ۳۵٫۸۶۸ ریال می باشد.

مالیات : جمع کل حقوق و مزایا منهای ماموریت که در جدول مالیاتی محاسبه می شود که شامل منطقه محروم و غیر محروم است که در منطقه محروم ۵۰% مالیات بخشوده می شود که این مربوط به جدول کارگری است. ماموریت هم مالیات ندارد.

صندوق پس انداز سهم کارمند:

که معمولاً ۳% جمع حقوق و مزایاست می باشد که این بخاطر ماده ۱۴۷ دارایی است که می شود در سال ۳% حقوق و مزایای پرسنل بعنوان هزینه نگهداری می شود و اگر بیشتر شود دارایی می تواند دفاتر را رد کند، که پس از محاسبه و پرداخت سند آن به شرح ذیل در دفاتر ثبت می گردد:

حقوق پایه

اضافه کاری

حق جذب

حق منطقه ای

حق اولاد

حق سرپرستی

حق مسکن

حق خواربار

۲۳% بیمه سهم کارفرما

صندوق پس انداز

۳% سهم کارفرما    2.000.000

۱٫۹۲۵٫۴۶۷

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۹٫۶۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۰۰

۱٫۲۰۲٫۰۴۲

۱۰۵٫۶۱۲        

        جاری کارکنان

مالیات پرداختنی(۵%)

بیمه پرداختنی(۳۰%)

صندوق پس انداز (۶%)

خالص حقوق و دستمزد پرداختنی    1.500.000

۱۵۸٫۷۹۳

۱٫۵۶۷٫۸۸۱

۲۱۱٫۲۲۴

X

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی در منطقه یک عملیات انتقال گاز در تقویت فشار گاز شهید مکوندی

گزارش کارآموزی در منطقه یک عملیات انتقال گاز در تقویت فشار گاز شهید مکوندی در ۶۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

تقدیر و تشکر:

به خودم می بالم که در کشوری زندگی مکنم که صنعتگرانش با پشتکار و تلاش چرخه صنعت این کشور را می چرخانند تا دست بیگانه از این کشور کوتاه شود و تا راه برای خودکفایی کشورمان هموار شود                                                                                          

  بنده افتخار داشتم کارورزی خود را در منطقه یک عملیات انتقال گار در تقویت فشار گاز شهید مکوندی واقع در شهرستان آغاجاری بگذرانم.

اینجانب در طول مدت کارورزی خود شاهد تلاشهای بی دریغ کارکنان این بخش بودم که با تمام تلاش خود چرخه صنعت این واحد را بدون دخالت غیر میچرخاندند جا دارد به تمام کارکنان آن بابت زحمات بی دریغشان و همکاریهای مخلصانه آنها با بنده کمال قدردانی را داشته باشم.مخصوصا از جناب آقای بوستان افروز بابت همکاری هایشان بعنوان رییس واحد و آقای مهندس طهماسبی بابت همکاری بی دریغشان بابت گردآوری این گزارش نامه کمال تشکر را کنم و اغرار کنم که تا آخر عمر مدیون زحمات و آموخته ها آنها و کارکنان ای واحد هستم                                                                                          

  لازم به ذکر است در این گزارش کار به علت مسایل امنیتی قادر به عکس برداری نبودم و از درج عکس و بیان بعضی از مسایل فنی خودداری کرده ام

 

مقدمه :

ایران کشوری غنی از منابع هیدروکربنی است و سازندهای عظیمی از نفت و گاز در آن موجود است که پس از گذشت سالیان زیاد هنوز در حال بهربرداری هستند. آغاجاری یک سازند غنی از منابع نفتی است که به مدت ۷۰ سال روزانه نزدیک به ۸۰ هزار بشکه (هر بشکه ۱۵۹ لیتر) از این مخزن برداشت میشود.

طرح تزریق گاز فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی به میدان نفتی آغاجاری در خرداد‌ماه سالی که گذشت، افتتاح شد. با افتتاح این طرح برداشت نفت از مخازن ۷۰ ساله این میدان دو میلیارد بشکه افزایش می‌یابد. این طرح در قالب جمع‌آوری و تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری در ۹۰ کیلومتری جنوب‌شرقی اهواز از دی‌ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد و در شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رسید. در بیان ویژگی این طرح باید گفت که طرح تزریق گاز آغاجاری به دلیل تاثیری که بر استفاده بهینه از ذخایر این میدان دارد، مصداق بارز و برجسته اصلاح الگوی مصرف است. میزان نفت اولیه مخزن حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب است و با تکمیل این طرح تولید آن به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید که این به معنای آن است که میزان برداشت از نفت در میدان آغاجاری، دو میلیارد بشکه افزایش خواهد یافت.                                

    طرح تزریق گاز آغاجاری متشکل از ۱۲ واحد بهره‌برداری، ۱۷ ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، ۸ کارخانه گاز و گاز مایع، ۳ واحد نمکزدایی، ۳ تلمبه‌خانه، ۲ پالایشگاه گاز و گاز مایع و ۶ مورد تاسیسات آبرسانی است. این طرح به واسطه تعاملات نزدیک میان شرکت «متن» و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری که یکی از ۵ شرکت بهره‌برداری تابع مناطق نفتخیز جنوب است، به اجرا درآمده است. شایان ذکر است که این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تزریق گاز خاورمیانه نام گرفته که علاوه بر افزایش تولید کنونی تا سقف ۳۰۰ هزار بشکه در روز، از کاهش تولید میدان نیز جلوگیری می‌کند.              

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی عمران کارخانه آسفالت و انبار مرکزی شهرداری نیشابور و آسفالت راه و جاده

گزارش کارآموزی عمران کارخانه آسفالت و انبار مرکزی شهرداری نیشابور و آسفالت راه و جاده در ۱۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقدمه و آشنایی بامحل کار آموزی

 

اینجانب محمد حسینی دانشجوی رشته عمران ساختمان های بتنی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور کارآموزی خود را در واحد عمران شهرداری نیشابور زیر نظر مهندس صدیقی و مهندس رئوفیان و چند مهندس دیگر شهرداری شروع کردم و طول دوره کارآموزی من شامل  چند قسمت زیر می باشد :

کارخانه آسفالت به مدت ۶ روز – آسفات جاده ها به مدت ۳ روز – انبار مرکزی شهرداری نیشابور به مدت ۱۱ روز  و مدت ۱۴ روز دیگر از کار آموزی خود را در دفتر عمران شهرداری بودم که در آنجا که اکثر مهندسین تا ساعت ۱۲ برای نظارت به بیرون از شهرداری می رفتند و من و کار آموز دیگر به ارباب رجوع ها و تلفن ها جواب می دادیم و همچنین انجام کار های اداری که مهندسین داشتند به ما می دادند تا انجام دهیم.

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی برق در پروژه احداث ۲۵۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس ۲۰/۲۵

گزارش کارآموزی برق در پروژه احداث ۲۵۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی و یک دستگاه ترانس ۲۰/۲۵ در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فعالیت های کلی انجام شده در طول کارآموزی

 

 1. شرکت در پروژه احداث ۲۵۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی و یکدستگاه ترانس ۲۰/۲۵

 2. شرکت جزئی در پروژه احداث ۳۵متر شبکه متوسط

 3. آشنایی با طرز کار در پروژه های فشار متوسط و ضعیف هوایی

 4. آشنایی نزدیک با انواع مقره ها

 5. کارکرد نزدیک با فیوز کت اوت

 6. آشنایی با انواع تیرها   1- چوبی   2- بتنی     3- آهنی

 7. انجام محاسبه عمق گود برای نصب تیر برق

 8. نصب پایه های روشنایی معابر در یک پروژه برق رسانی

 9. نصب انواع پایه های روشنایی در پارک

 10. آشنایی با یراق ها

 11. آشنایی نزدیک با کارکرد برق گیر

۱۲-بالا کشیدن پمپ کف کش از چاه عمیق و تعویض آن

۱۳-نصب کامل تابلو برق یک پمپ کشاورزی

۱۴-آشنایی با انواع خازن ها در طی نصب تابلو برق

۱۵-شرکت جزئی در نصب تابلو برق یک شرکت رب گوجه فرنگی

۱۶-انجام انواع عیب یابی های تابلوهای پمپ کشاورزی

۱۷-آپارات کردن کابل های موجود در چاه های عمیق کشاورزی

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری

گزارش کارآموزی حسابداری حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت پیمانکاری در ۷۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده

 

اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و . . . را انجام میدهد یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها  بحث کارگران و کارفرمایان ، بخش حقوق و دسمزد  نحوه ثبت و پرداخت حقوق ، تعریف انبار در شرکت ها قسمت های مختلف آن که در آنجا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .

مقدمه

حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سروکار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به صورت تجربی از آن استفاده می‌کنند. حسابداری این امکان را به ما می‌دهد که میزان سوددهی و هزینه‌ها را به صورت علمی‌و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به‌این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات می‌باشد و باعث می‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌کننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.

فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز می‌باشد. به طور مثال نحوه صحیح بودجه‌بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روش‌‌های پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک دارائی‌‌ها، انواع سرمایه‌گذاری، حسابداری با توجه به تورم و از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه می‌باشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

گزارش کارآموزی عمران آشنایی با ساختمان سازی و ساختمان بتنی در شرکت نگارین سازه پاسارگاد

گزارش کارآموزی عمران آشنایی با ساختمان سازی و ساختمان بتنی در شرکت نگارین سازه پاسارگاد در ۶۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پیشگفتار

اینجانب ابراهیم جوکاری پروژه کارآموزی خود را در ، شرکت نگارین سازه پاسارگاد واقع در شیراز چهارراه سینما سعدی ساختمان اسکندری طبقه سوم گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در شرکت نگارین سازه پاسارگاد به مدت ۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین شرکت نگارین سازه پاسارگاد کمال تشکر رادارم .

 مقدمه

یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .

با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .

میزان رضایت دانشجو از این دوره

این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

فصل اول

( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

معرفی شرکت

شرکت نگارین سازه پاسارگاد واقع در شیراز چهارراه سینما سعدی ساختمان اسکندری طبقه سوم که در تاریخ ۱۳۸۰ شروع به کار کرده و اصول کار این شرکت انجام پروژه ساختمان سازی می باشد .

فصل دوم

  ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )

تشریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو:

وظایف انجام شده در شرکت نگارین سازه پاسارگاد به شرح زیر می باشد.

۱- آشنایی با ساختمان سازی

۲- آشنایی با ساختمان بتنی

ساختمان بتنی

ساختمان بتنی ، ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه ( سیمان ، شن ، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده و یا آجدار ) استفاده شده باشد .

در ساختمانهای بتنی سقفها به وسیله دالهای بتنی پوشیده می شود و یا از سقفهای تیرچه بلوک و یا سایر سقفهای پیش ساخته استفاده می گردد .

برای دیوارهای جدا کننده ( پارتیشن ها ) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای ، آجر ماشینی سوراخ دار ، آجر معمولی کوره ای و یا تیغه گچی و یا چوب استفاده شده و ممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده شود .

در هر حال در این نوع ساختمانها ، شاهتیرها و ستونها از بتن آرمه ( بتن مسلح ) ساخته می شود .

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود