گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت ارائه دهنده اینترنت

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت ارائه دهنده اینترنت در ۱۳۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

 

پیشگفتار

امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد.

از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.

در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.

درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL  به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم شاهرخی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم بهدادبه عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.

 

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا    15

۱-۱- معرفی گروه فن آوا:    15

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای:    17

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت:    18

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا :    19

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور:    19

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا:    20

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا:    22

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا:    23

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج:    23

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا:    25

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):    28

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):    28

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا:    29

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا:    29

۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا:    31

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا:    32

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا:    33

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا:    34

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا:    34

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:    34

فصل دوم : خانواده XDSL    36

۲-۱- تکنولوژی DSL :    36

۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :    37

۲-۱-۲- تجهیزات DSL :    39

۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL    40

۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL :    41

۲-۲-۱-۱- روش CAP :    42

۲-۲-۱-۲ – روش DMT :    42

۲-۳- معرفی تکنیک VDSL :    43

۲-۳-۱- سرعت VDSL :    44

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL :    44

۲-۳-۳- آینده VDSL :    45

۲-۴- نصب مودم ADSL :    47

۲-۴-۱- نصب تجهیزات :    47

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات :    48

۲-۴-۳- تست اولیه :    49

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :    49

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :    52

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران:    62

۲-۵-۱- تست کردن POWER :    62

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  :    62

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet :    64

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE :    65

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP :    65

۲-۵-۶- تست DNS :    69

۲-۵-۷- تنظیمات Browser :    70

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط :    71

فصل سوم :PPPOE    73

۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):    75

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :    75

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM    80

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM :    80

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM :    81

۴-۳- ساختار مدل ATM :    82

۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM :    84

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP    87

۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP:    87

۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP:    88

۵-۲-۱- لایه Application :    89

۵-۲-۲- لایه Transport :    90

۵-۲-۳- لایه اینترنت :    90

۵-۲-۴- لایه Network Interface :    91

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها:    91

۵-۴- آدرس IP :    92

۵-۵- پورت TCP/UDP  :    92

۵-۶- سوکت ( Socket ):    93

۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :    93

۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport    93

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport    94

۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet    95

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet    96

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet    97

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet    97

فصل ششم : خطوط E1    99

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN    102

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )    108

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟    108

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟    109

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟    109

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟    111

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟    111

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟    111

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟    111

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟    112

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟    112

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:    112

فصل نهم : HTML    114

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML :    114

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:    115

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:    115

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :    116

۹-۲- لیست‌ها درHTML  :    117

۹-۲-۱- لیست مرتب :    117

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب:    118

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی:    119

۹-۳- تعریف جدول:    120

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan :    121

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی :    121

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:    122

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :    122

۹-۴-۲- دستور <form> :    123

۹-۴-۳- صفت action :    124

۹-۴-۴- صفت method :    124

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form:    125

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم:    126

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی:    126

۹-۴-۸- فیلد رمز در form:    127

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی:    128

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده :    128

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده:    129

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی :    130

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی:    130

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit :    131

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :    131

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی :    132

فهرست مآخذ    134

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *