یک نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI-2

یک نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI2  در ۳۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

خلاصه ای از توضیحات فایل

مصاحبه تشخیصی:                                                      دارد

شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و ……):     دارد 

تفسیر و نمره گزاری:                                                    دارد

تجزیه، تحلیل، تفسیر:                                                    دارد

نوع فایل:                                                                   WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 

خلاصه ای از متن آزمون:

تفسیر MMPI

گام ۱

گام۱ زمان صرف شده  زمان صرف شده برای اجرای آزمون  تقریبا ۲ ساعت به طول انجامید که  می توان فرض افسردگی را در نظر گرفت.

ترسیم نیمرخ ها

 پس از نمره گذاری نیمرخ ها را رسم می کنیم که در متن مشاهده می شود. (نیمرخ به صورت عددی (کدبندی) و توصیفی می باشد و به صورت کامل تمام کدهای آزمودنی توضیح داده شده است)

گام ۲

تنظیم مقیاس ها و شناسایی کد ها

نام مقیاس

شماره مقیاس

نمره خام

نمره T

نمی دانم

___

۰

۰

L

___

۷

۶۵

F

___

۲۰

۹۸

K

___

۱۰

۳۹

Hs

۱

۱۷

۶۲

D

۲

۳۰

۷۳

Hy

۳

۲۱

۵۰

Pd

۴

۳۲

۶۲

Mf

۵

۲۲

۴۲

Pa

۶

۱۸

۷۹

Pt

۷

۳۸

۷۲

Sc

۸

۵۱

۹۳

Ma

۹

۲۷

۷۲

Si

۰

۴۱

۶۸

 

 

 

۸*۶۲۷۹014+3/5:F*L+K#

گام ۳

روایی نیمرخ

مقیاس های روایی:

مقیاس؟ یا نمی توانم بگویم(CS)

این آزمودنی به تمام سؤالات پاسخ داده و هیچ گونه پاسخ دوتایی نیز در پاسخ نامه فرد مشاهده نمی شود لذا پروفایل آزمودنی معتبر است و می توان به تفسیر ادامه داد.

مقیاس L

 نمره مقیاس L این آزمودنی ۶۵ می باشد که می تواند نشانگر نگرش دفاعی فرد در پاسخگویی به آزمون باشد، زیرا نمره های T بین ۵۵ و ۶۵ در مقیاس L حاکی از دفاعی بودن فرد است ولی پروتکل حاصله را می توان با مد نظر قرار دادن مسأله دفاعی بودن فرد، تفسیر کرد. معمولاً نمره های بالا در L نشان دهنده سنتی بودن و همنوایی زیاد اجتماعی است. فرد می خواهد خود را به صورت مطلوب توصیف کند. فردی متحجر، متعصب و انعطاف ناپذیر است. به نظر می رسد بر انگیزه های خود بصیرتی ندارد و یا بصیرت کمی دارد و نسبت به پیامد های رفتار خود بر دیگران آگاهی ندارد و در برابر استرس و فشار، تحمل کمی دارد و در حل مسأله نیز انعطاف ناپذیر است.

مقیاس F

نمره F در این فرد T=89 است. هرگاه نمره های T در مقیاس F بین ۸۰ تا ۹۹ باشد نشانۀ تعارض، مبالغه در بیان مشکلات یا سطوح بارز آسیب است و به علت بستری بودن این فرد در بیمارستان نمره F بالا نشان از سطوح بارز آسیب می باشد. نمره های بالا در F از طرفی می تواند نشانگر فریاد کمک خواهی باشد بدین معنا که در بیان مشکلاتش باز و صریح بوده تا بدین وسیله نیاز خود را برای کمک اعلام کند. یا ممکن است به رویه آزمون گیری مقاوم باشد. نمره های در این سطح می تواند بیانگر نشانه ها و رفتارهای واضح روان پریشی نیز باشد…………………

 

……………….

گام ۴

تعیین سطح کلی سازگاری

به تعداد مقیاس های بالای ۶۵ و برافراشتگی های نسبی این مقیاس ها توجه می کنیم. در این آزمودنی نمره مقیاس اعتبار F=98 و مقیاس های افسردگی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا، مانیا و درونگرایی اجتماعی، بالای ۶۵ هستند که در گام بعدی به تفسیر هریک از آنها می پردازیم……………..

…………………..

قبل از بررسی کدهای دو نقطه ای و سه نقطه ای این آزمودنی به مقیاس ۵ (مردانگی- زنانگی) که دارای برافراشتگی پایین است (T=42) و مقیاس۰ (درونگرایی اجتماعی) دارای برافراشتگی بالایی است (T=68) می پردازیم.

مردانگی- زنانگی

مردانی که در مقیاس ۵ نمره های پایین می گیرند رفتارهای مستبدانه و غیر شخصی دارند و علایق آنان تا حدی محدود است و فاقد اصالت هستند. فعالیت های عملی را به اندیشه گرایی و تعقل ترجیح می دهند، معمولاً در مورد احساسات شان ناراحتند. آنان برای توانایی جسمی و قهرمانی های ورزشی اهمیت فراوانی قایلند. بنابراین به شیوۀ سنتی و به روش مردانه رفتار می کنند. گاهی تلاش های مردانۀ آنان را می توانبه عنوان افرادی افراط کار، مستقل و خودشیفته توصیف کرد.

دلالت های درمانی

مردان نمره های پایین ممکن است در مورد روان درمانی مشکل داشته باشند، زیرا سطح     مهارت های کلامی آنان پایین است، از ذهنیت روان شناختی برخوردار نیستند، دامنۀ

…………………..

بررسی کدهای دو نقطه ای

۷۲/۲۷

نشانه ها و رفتارها

کد۷۲/۲۷ نشان دهنده فردی مضطرب، عصبی، تنیده، حساس و بی قرار است. شدیداً نگران است. در برایر تهدیدهای واقعی و خیالی آسیب پذیر است و در برابر کوچکترین فشار روانی واکنش شدید نشان می دهد. علایم جسمانی در این افراد متداول است که با شکایات مبهمی از خستگی، سستی و فرسودگی همراه است. اگر چه نومیدی و غمگینی را گزارش می کنند، اما علایم افسردگی مرضی از قبیل کاهش وزن، کندی فرآیند تفکر نیز وجود دارد. فرد به طور کلی نسبت به دنیا و به طور اختصاصی تر نسبت به احتمال غلبه کردن بر مشکلات بسیار بدبین است و بیشتر اوقات دربارۀ مشکلات خود اشتغال ذهنی دارد و به فکر فرو می رود. این آزمودنی فردی است که نیاز زیادی به پیشرفت و قدردانی از مهارت هایش دارد و انتظار بالایی از خود دارد و وقتی به اهداف خود نمی رسد احساس گناه می کند. فردی مردد احساس هایی از بی کفایتی، ناامنی و حقارت که به خاطر مشکلات زندگی خود را سرزنش می کند. در تفکر و حل مسأله انعطاف ناپذیر است.

ویژگی های شخصیتی

کمال گرایی، وسواس و باریک بینی از مشخصه های این افراد است. تفکر اغلب وسواسی است و گستره ای از انواع فوبی ها و ترس ها را تجربه می کنند(مقیاس ترس/ FRS). در ارتباط بین فردی به دشواری می توانند ابراز وجود کنند و افرادی خودسرزنش گر و خودتنبیه گر هستند. اغلب به دوستان وخانواده های خود وابسته اند و از درون احساس نابسندگی و ناایمنی دارند.

دلالت های درمانی

اگر چه دارندگان این کد در مورد درمان و آیندۀ خود به طور کلی بسیار بدبینند ولی مشکلات روانی آنها واکنشی است و می توان بهبودی را انتظار داشت.گاهی برای آرامش بخشیدن به آنان درمان دارویی نیز ضرورت دارد. احتمال خودکشی نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در جلسات درمانی نیز به حمایت عاطفی زیاد نیاز دارند…………….

…………………..

…………………………..

………………………………………

 

تفسیر خرده مقیاس های هریس- لینگوز

این آزمودنی در خرده مقیاس های زیر نمرات بالاتر از T=65 دریافت کرده است که به تفسیر آن می پردازیم.

الف)خرده مقیاس های افسردگی

 • افسردگی ذهنی(D1)

دارندۀ نمره بالا در خرده مقیاس D1:

 1. بیشتر اوقات احساس ناخشنودی و غمگینی و افسردگی دارد.

 2. توانایی کمی برای کنار آمدن با مشکلات زندگی روزمره خود دارد.

 3. به آنچه در اطرافشان می گذرد علاقه ای ندارد.

 4. مشکلاتی در توجه و تمرکز دارد.

 5. کم اشتها هستند و خواب آشفته دارد.

 6. اندوهگین هستند و زیاد گریه می کند.

 7. فاقد اعتماد به نفس است.

 8. احساس حقارت و بی فایدگی می کند.

 9. در برابر انتقاد آسیب پذیر است.

۱۰- تمایل به اجتناب از ارتباط با دیگران دارد.

 

 • بدکاری ذهنی(D3)

دارندۀ نمره بالا در خرده مقیاس(D3)

 1. نسبت به عملکرد بدنی اشتغال خاطر دارد.

 2. از سلامت خوبی برخوردار نیست.

……………

…………………….

………………………………

 

 

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *