یک نمونه واقعی از اجرا ، نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI

یک نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل  MMPI در ۲۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 

خلاصه ای از توضیحات فایل

 

مصاحبه تشخیصی:                                                      دارد

شرح حال بیمار:                                                           دارد 

تفسیر و نمره گزاری:                                                    دارد

تجزیه، تحلیل، تفسیر:                                                    دارد

نوع فایل:                                                                   WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

خلاصه ای از متن آزمون:

 

تفسیر MMPI

گام ۱ زمان صرف شده برای اجرای آزمون زمان ۹۵ دقیقه ای اجرا گردید.

ترسیم نیمرخ ها

 پس از نمره گذاری نیمرخ ها را رسم می کنیم

گام ۲

تنظیم مقیاس ها و شناسایی کد ها

 نام مقیاس

شماره مقیاس

نمره خام

نمره T

نمی دانم

___

۰

۰

L

___

۶

۶۲

F

___

۱۵

۸۹

K

___

۱۳

۴۶

Hs

۱

۱۸

۶۲

D

۲

۳۰

۷۱

Hy

۳

۲۸

۶۳

Pd

۴

۲۷

۶۱

Mf

۵

۲۸

۷۱

Pa

۶

۱۸

۷۷

Pt

۷

۴۳

۷۹

Sc

۸

۴۴

۷۸

Ma

۹

۲۲

۵۶

Si

۰

۳۲

۵۴

 

 

:کد ولش ۷۸۶۲۵’  314+ 90/ F’ L+ K:

 

گام ۳

روایی نیمرخ

مقیاس های روایی:

مقیاس؟ یا نمی توانم بگویم(CS)

این آزمودنی به تمام سؤالات پاسخ داده و هیچ گونه پاسخ دوتایی نیز در پاسخ نامه فرد مشاهده نمی شود لذا پروفایل آزمودنی معتبر است و می توان به تفسیر ادامه داد.

 

 نمره مقیاس L این آزمودنی ۶۲ می باشد که می تواند نشانگر نگرش دفاعی فرد در پاسخگویی به آزمون باشد، زیرا نمره های T بین ۵۵ و ۶۵ در مقیاس L حاکی از دفاعی بودن فرد است ولی پروتکل حاصله را می توان با مد نظر قرار دادن مسأله دفاعی بودن فرد، تفسیر کرد. معمولاً نمره های بالا در L نشان دهنده سنتی بودن و همنوایی زیاد اجتماعی است. فرد می خواهد خود را به صورت مطلوب توصیف کند. فردی متحجر، متعصب و ………………….

……………….

مقیاس F

نمره F در این فرد T=89 است. هرگاه نمره های T در مقیاس F بین ۸۰ تا ۹۹ باشد نشانۀ تعارض، مبالغه در بیان مشکلات یا سطوح بارز آسیب است و به علت بستری بودن این فرد در بیمارستان نمره F بالا نشان از سطوح بارز آسیب می باشد. نمره های بالا در F از طرفی می تواند نشانگر فریاد کمک خواهی باشد بدین معنا که در بیان مشکلاتش باز و صریح بوده تا بدین وسیله نیاز خود را برای کمک اعلام کند. نمره های در این سطح می تواند بیانگر نشانه ها و رفتارهای واضح روان پریشی نیز باشد که فرد حاضر نیز با توجه به شرح حال روانپزشکی سایکوتیک می باشد.

مقیاسK

نمره K  این فرد T=46 است که نشان دهنده تلاش عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و شخص تمایل دارد درباره بیماری خود مبالغه کند که با مقیاس بالا در F هماهنگ می باشد.

این فرد احتمالاً فردی گم گشته، گیج، بسیار متنفر از خود، بدبین و شکاک و ناخشنود بوده و فاقد وسایل دفاعی کافی است. فرد بصیرت و خودانگارۀ ضعیفی دارد، در مقابله با مشکلات روزمره زندگی ناکارا است واز نظر اجتماعی همنوا بوده و کاملاً مطیع مراجع قدرت است که با مقیاس L وی هماهنگ است. از نظر اجتماعی دست و پاچلفتی و دیدگاه نسبت به زندگی منفی، شکاک، تلخ و نیشدار و ناباورانه است.

اعتبار نیمرخ

در کل به نظر می رسد نیمرخ بدست آمده از این فرد معتبر باشد زیرا وجود ارائه پاسخ های …………………..

…………………..

عصیان کرده و در ارتباط با جنس مخالف احساس ناراحتی می کنند.

دلالت های درمانی

روان درمانی سنتی برای این افراد ممکن است دشوار باشد، زیرا معمولاً به درون نگری و بینش اهمیت نمی دهند و به آسانی نمی توانند مشکلاتشان را بیان کنند. کار کردن با این افراد که تحصیلات پایین تر دارند، دشوار است زیرا احتمال دارد بسیار نافعال بوده، به طور ساختگی همنوایی کنند، اما در عمل به آسانی تن به تغییر نمی دهند.

 

 

 

بررسی کدهای دو نقطه ای

۶۲/۲۶

نشانه ها و رفتارها

مهمترین خصیصه این کد حساسیت بیش از اندازه نسبت به انتقاد واقعی و یا خیالی است. و فرد گاهی اظهارات دیگران را به گونه ای تفسیر می کند که سبب می شود دیگران وی را طرد کنند و نتیجه گیری فرد بر داده های ناکافی استوار است. این افراد حتی در برابر انتقادهای جزیی به فکر فرو می روند و آن را بزرگ می کنند. روابط بین فردی آنها با مشکلاتی همراه است که سابقۀ طولانی دارد. دیگران آنان را افرادی زودرنج، پرخاشگر و خصومت گر توصیف می کنند. برای محافظت خود در برابر طرد دیگران، اغلب آنان از پیش دیگران را طرد می کنند و این سبب     می شود که دیگران از آنان دوری کنند و این موجب می شود که احساس و ابراز خشم خود نسبت به دیگران را توجیه کنند.

……………

………………………

ویژگی های شخصیتی

اشخاص دارای این کد به احساس حقارت، نابسندگی، بی تصمیمی و ناایمنی گرفتارند. فرد ممکن است در مورد خیال پردازی های جنسی نامعمول و افراطی اشتغال داشته باشد. در روابط اجتماعی فوق العاده احساس ناراحتی می کند و ممکن است با انزوای بیش از اندازه از خود دفاع کند.

دلالت های درمانی

خطر جدی خودکشی به خصوص با برافراشتگی نسبی مقیاس ۲، وجود دارد. بررسی ماده های بحرانی، مطالعه دقیق شرح حال بیمار و پرسیدن سؤالات مناسب در مورد فرآیندهای فکری بیمار باید مورد توجه قرار گیرد.

کدهای سه نقطه ای

۷۲۸/۲۷۸

اشخاص دارای این کد، آشفتگی هیجانی زیادی را تجربه می کنند و بیشتر گرایش به سبک زندگی اسکیزوییدی دارند. آنها تنیده، عصبی و ترسو هستند ودر توجه و تمرکز مشکلاتی دارند. احساس افسردگی، دلسردی و نومیدی می کنند واغلب به خودکشی فکر می کنند. عاطفۀ آنها کند و یا به طریق دیگری نامناسب به نظر می رسد. در زنان با این کد، مشکلات مربوط به تغذیه گزارش می شود، فرد نافذ مهارت های اجتماعی اساسی است و معمولاً خجالتی، گوشه گیر،   درون گرا و به لحاظ اجتماعی منزوی است. در روابط انفعالی عمل می کند. احساس بی کفایتی و حقارت می کند. نسبت به موضوعات مبهم و مرموز علاقه دارد. فرد ممکن است تشخیص های روان نژندی یا روان پریشی را دریافت کند.

…………….

……………………..

……………………………….

 

تفسیر مقیاس های محتوایی

این آزمودنی در مقیاس های زیر نمرات بالاتر از T=65 دریافت کرده است که به تفسیر آن      می پردازیم.

 • اضطراب(ANX)
 1. مضطرب، عصبی، نگران و بیمناک است.
 2. مشکلاتی در تمرکز دارد.
 3. از اختلال خواب شکایت دارد.
 4. در تصمیم گیری راحت نیست.
 5. احساس غمگینی، دلتنگی و افسردگی می کند.
 6. فاقد اعتماد به نفس است.
 7. چون فرد بیمار روانی است به احتمال زیاد تشخیص اختلال اضطرابی می گیرد.

 

 • ترس ها(FRS)
 1. بیشتر اوقات احساس ترس و ناراحتی می کند.
 2. انواع متعددی از ترس های خاص را گزارش می کند.
 • افسردگی(DEP)
 1. احساس افسردگی، غمگینی، دلتنگی ودلسردی می کند.
 2. احساس خستگی می کند و به چیزی علاقه ندارد.
 3. ……………………….

……………………………….

…………………………………………..

گام ۶

برداشت های تشخیصی

همان طور که در شرح حال و نیمرخ های بالینی و محتوایی این فرد مشاهده می شود، وی دارای اختلال اسکیزوفرنی نوع پارانویید است. البته فرد از وجود افسردگی و اختلالات اضطرابی نیز رنج می برد. از ویژگی ها و نشانه های بیمار با توجه به نیمرخ های بدست آمده از پرسش نامۀ می توان گفت این فرد دارای افسردگی، اضطراب، خستگی، ضعف و گم گشتگی ذهنی، اختلال حافظه و اشکال در تمرکز است. فرد دوره هایی از هذیان و توهم را نیز داشته که با بستری شدن وی در بیمارستان همراه شده است. آزمودنی ……………….

 

 

 

 

 

 

 

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *